Områdesnyheter - Centrum

 • 2017-02-08

  Renovering av trapphus på Residensgatan 36


  Vänersborgsbostäder kommer inom kort att måla och tapetsera trapphuset i fastigheten. Dekorationsmåleriet samt de laserade ytorna berörs inte. Som entreprenör har vi anlitat bygg-LARS. Även trapphuset...
  Läs mer

 • 2017-02-08

  Renovering av hiss på Edsgatan 1C


  AB Vänersborgsbostäder kommer att renovera hissen i det här trapphuset. Arbetet kommer att utföras under tiden 15 maj till 2 juli 2017 .Under tiden som renoveringen pågår måste hissen tyvärr stängas av...
  Läs mer

 • 2017-02-08

  Hissrenovering på Kronogatan 55 A-C


  AB Vänersborgsbostäder kommer att renovera hissarna i dessa trapphus. Arbetet kommer att utföras under tiden 24 april till 21 maj 2017 .Under tiden som renoveringen pågår måste hissarna tyvärr stängas ...
  Läs mer

 • 2017-01-30

  Montering av temperaturgivare på Nygatan 31 A-G


  Vi kommer att montera in en temperaturgivare i er lägenhet för att ge ett bättre inomhusklimat i fastigheten.Arbetet kommer att utföras under tiden 20-24 mars 2017. Vi utför arbetet i egen regi.
  Läs mer

 • 2017-01-24

  Injustering av radiatorer i kv Plommonträdet


  Som vi informerade om i förra månaden är det nu dags för injustering av era radiatorer.Vi kommer att utföra arbetet med egen personal och följande tider gäller,
  Karlslundsgatan 2-6 -  vecka 9 med start...

  Läs mer

 • 2017-01-24

  Digitalisering i kv Cypressen 8


  Vi kommer under våren att påbörja en digitalisering i huset. Detta innebär att vi monterar en digital anslagstavla, digitala postboxar samt tidningshållare. Vi kommer också att installera ett skalskyd...
  Läs mer

 • 2017-01-16

  Filterbyte på Björkholmsgatan


  Filtren i era köksfläktar behöver bytas ut. Detta arbete kommer vi att utföra måndagen den 6 februari med start klockan 09.30.
  Läs mer

 • 2017-01-05

  Underhållsbesiktning på Edsgatan 1 B-C


  AB Vänersborgsbostäder kommer att utföra en underhållsbesiktning inför en eventuell stamrenovering. Vid besiktningen kontrolleras lägenhetens status och jämförs därefter med vår egen underhållsplan.Be...
  Läs mer

 • 2016-12-06

  Information om kommande besök i kv Plommonträdet


  Vi kommer att besöka samtliga boende i kvarteret i början av januari 2017. Avsikten med besöket är att injustera era radiatorer.Vi återkommer med ett nytt meddelande lite närmare arbetet om vilken dag...
  Läs mer

 • 2016-11-01

  Rensning av rör på Kyrkogatan 28 A-G


  Ventilationsrören i er lägenhet behöver rensas inför kommande byte av ventilationsaggregat.Vi har anlitat Rens-Micke som entreprenör och rensningen utförs i kök och badrum enligt nedan:Kyrkogatan 28 A...
  Läs mer

 • 2016-11-01

  Nedtagning av träd på Björkholmsgatan


  Några av områdets körsbärsträd har blivit förvuxna, fula och skräpar ned en hel del. Vi har därför tänkt ta ned dessa under kommande månad. De nedtagna träden kommer att ersättas med nya träd. Om vint...
  Läs mer