Områdesnyheter - Onsjö och Roddaregatan

 • 2017-03-21

  Rensning av rör i kv Kastanjen


  Ventilationsrören i lägenheterna på nedanstående adresser behöver rensas inför kommande byte av ventilationsaggregat.Vi har anlitat Rens-Micke som entreprenör för utförandet. De behöver komma åt aggre...
  Läs mer

 • 2017-02-20

  Målning av källare på Roddaregatan 6


  Under några dagar, med start den 27 februari, kommer källaren i huset att hållas stängd på grund av målningsarbeten.Vi sätter upp en skylt på källardörrarna när den inte kan beträdas. Skylten plockas ...
  Läs mer

 • 2017-01-24

  Gallring av buskar i kv Fåraherden


  Några av områdets träd och buskar vid dungen utmed cykelvägen har blivit förvuxna, fula och skräpar ned en hel del. Vi kommer därför under våren göra en gallring för att snygga upp.
  Läs mer

 • 2017-01-13

  Ang parkeringen på Agnesborgsvägen


  Vi får fler och fler förfrågningar om att hyra parkeringsplats i området och vi kommer därför att bygga ut områdets befintliga parkeringsyta. De nya platserna kommer att iordningställas mitt emot park...
  Läs mer

 • 2016-11-24

  Ang snöröjningen på Enebacksgatan


  Vi har blivit ombedda av er hyresgäster om ett förtydligande när det gäller snöröjningen.Den yta som är mellan asfaltsgång och lägenhetsdörr samt trappan, för er som bor på andra våning, ansvarar ni s...
  Läs mer