Områdesnyheter - Reutersköldska och Egnahem

 • 2017-02-08

  Renovering av hissarna på Adolf Andersohnsgatan 14 A-B


  AB Vänersborgsbostäder kommer att renovera hissarna i dessa trapphus. Arbetet kommer att utföras under tiden 5 juni till 2 juli 2017 .Under tiden som renoveringen pågår måste hissarna tyvärr stängas av...
  Läs mer

 • 2015-09-29

  Grävarbeten i kv Hägern 1 och 3


  Under oktober månad kommer vi att påbörja grävningsarbeten i kvarteren för att byta ut rör och därmed kunna separera dag- och spillvatten. Vi kommer också att placera ut nya behållare för sopsortering...
  Läs mer