Områdesnyheter - Reutersköldska och Egnahem

  • 2015-09-29

    Grävarbeten i kv Hägern 1 och 3


    Under oktober månad kommer vi att påbörja grävningsarbeten i kvarteren för att byta ut rör och därmed kunna separera dag- och spillvatten. Vi kommer också att placera ut nya behållare för sopsortering...
    Läs mer