Områdesnyheter - Vargön

 • 2016-12-09

  Trädgårdsavfallsbingen på Valhallavägen


  Vi vill göra ett förtydligande gällande trädgårdsavfall. Vi har tyvärr stött många olika sorters sopor i denna binge vilket helt förstör återvinningen. Det är endast tillåtet att slänga trädgårdsavfal...
  Läs mer

 • 2016-11-01

  Resultat av enkät gällande tvättmedelsdosering i kv Lindgrensområdet


  Resultatet av vår enkät gällande ovanstående, har nu sammanställts och förhandlats med hyresgästföreningen. Svaren visar att det på Valhallavägen var i princip helt jämnt mellan ja och nej-svar medan ...
  Läs mer