Elbilsladdning

Hos oss har du stora möjligheter till laddning för din elbil. Elbilsladdning i de vanliga 230v eluttagen (gäller även motorvärmaruttag) i våra garage och på våra p-platser är inte tillåtet då det blir hög belastning under alltför lång tid, vilket medför brandfara då uttagen inte är byggda för detta. Vi grundar detta beslut på Elsäkerhetsverkets rekommendationer. Nedanstående frågor & svar ger svar på de andra möjligheterna som finns för laddning.

Vilka bilar kan laddas?

Alla laddbara elbilar kan laddas med våra boxar. Idag finns det bara två typer av laddbara bilar på marknaden – laddhybrid (plug-in hybrid) respektive ren elbil.

Klarar laddboxen som ni monterar alla typer av laddbara bilar?

Ja, boxen har ett typ 2-uttag vilket är standard inom EU idag. Du bekostar och väljer själv en lämplig kabel mellan laddboxen och din bil (det följer vanligtvis med en kabel i bilköpet).

Vem kan ansöka om laddplats?

Du som har eller tecknar avtal om motorvärmarplats eller garageplats hos AB Vänersborgsbostäder kan ansöka om laddplats. Du ansöker i detta formulär.

Vad kostar det?

Kostnaden för laddmöjligheten är 200 kr per månad, utöver ordinarie hyra för motorvärmare eller garageplats. Utöver det tillkommer en kostnad som under år 2020 är på 1,23 kr per förbrukad kilowattimme som debiteras på din hyresavi.

Hur går det till?

Du kontaktar bobutiken som kontrollerar att det finns ett hyreskontrakt på en motorvärmare eller garageplats registrerad. Därefter undersöker förvaltningen förutsättningarna för att bygga en laddplats i området. Ibland kan det bli aktuellt att växla mellan 2 p-platser i ett område, så att den som vill ha laddning hamnar på en p-plats som är mer lämpad för installation av laddbox. I nästa steg tecknas ett hyresavtal på laddplatsen.

Vilka villkor gäller?

Laddplatsen blir ett nytt avtal för kunden, som ersätter det tidigare avtalet för motorvärmare eller garageplatsen och har tre månaders uppsägningstid. På samma sätt som för andra p-platsavtal, gäller att huvudtalet (lägenheten) sägs upp kommer även laddplatsavtalet att kunna sägas upp.

Vad är det för typ av laddplats?

Vi tillhandahåller en laddbox med maximal effekt på 3,7 kilowatt som har ett typ 2-uttag.

Mäter vi elförbrukningen?

Ja, förbrukningen debiteras i efterskott på din hyresavi.

Ingår sladden?

Nej, sladd står du som hyresgäst själv för (det följer vanligtvis med en sladd i bilköpet)

Ytterligare frågor?

Vid ytterligare frågor får du gärna kontakta AB Vänersborgsbostäder.