Grillning

Som hyresgäst hos oss måste du tänka på ett par saker för att få lov att grilla.
- Grillning ska ske med hänsyn till grannar då rök och os kan störa.
- Vi rekommenderar el/gasol i första hand med tanke på brandrisken.
- Grillen ska placeras minst 3 meter från fasaden.