Om hyran

Att bo i hyreslägenhet är att välja det bekväma boendet. För den hyra du betalar ser vi till att sköta underhållet åt dig. Om någonting går sönder i din lägenhet reparerar eller byter vi det åt dig. Dessutom ser vi till att hålla fastigheten och utemiljön i bra skick.

Hyran bestäms genom förhandlingar mellan Vänersborgsbostäder och Hyresgästföreningen. Vänersborgsbostäder kan således inte ensidigt bestämma vad hyran ska vara för en viss lägenhet.

Systemet vi använder oss av är det kollektiva förhandlingssystemet. Det är uppbyggt av lagar som kompletteras med avtal mellan oss som hyresvärd och Hyresgästföreningen, som företräder dig som hyresgäst.

Den förhandlingsöverenskommelse som träffas blir bindande via den klausul som finns i ditt hyreskontrakt.

Här kommer du vidare till hur betalningen av hyran går till.