Sena betalningar

Om hyran inte betalas, eller om du vid upprepade tillfällen betalar för sent, riskerar du att ditt hyreskontrakt sägs upp. Intrum Justitia har hand om vår kravhantering vilket innebär att om hyran inte är betald i tid får du ett inkassokrav från dem. Utöver hyresbeloppet krävs du på inkassokostnad, eventuell dröjsmålsränta med mera.

Bostaden är viktig för dig och din familjs trygghet. Betrakta därför hyran som din viktigaste räkning att hålla koll på. 

Vanliga frågor

Kan jag få anstånd med hyresinbetalningen?

– Ja, kontakta vår hyresavdelning för information. Det är viktigt att du hör av dig innan sista förfallodag.

Kan jag delbetala hyran?

– Ja, kontakta vår hyresavdelning för information.