Parkering för besökande

Sedan 2018 gäller följande för parkering på besöksplatser:
Varje ny fyratimmarsperiod är precis som tidigare gratis men därefter kostar det 5 kronor/timma att parkera. Vid dygnsuppställning kostar platsen 75 kronor/dygn.

För att kunna parkera behöver besökaren/besökarna ladda ned en app som heter SMS-park eller använda en SMS-tjänst. Information om hur man går tillväga kommer att finnas att läsa på de nyuppsatta skyltarna.

I samband med den nya skyltningen slutar vi ge ut nya tillfälliga parkeringstillstånd. De särskilda p-tillstånd som tidigare funnits på Enebacksgatan slutar att vara giltiga. De särskilda p-tillstånd som finns på Poppelvägen gäller tills vi hittar en annan lösning.

Letar du efter information om parkering för boende? Då hittar du informationen här.

Frågor och svar om parkering för besökande

Vad är det som förändrats?
Det som ändrats är att de besöksplatser som redan finns blir avgiftsbelagda. De första fyra timmarna är precis som tidigare gratis.

Varför gjorde vi denna ändring?
Många hyresgäster beklagade sig över att de befintliga besöksparkeringarna var upptagna, antingen av boende hos Vänersborgsbostäder eller av boende hos andra fastighetsvärdar. På detta sätt hoppas vi att fler av de redan befintliga besöksparkeringarna blir lediga, så att besökare till de boende enkelt kan hälsa på.

Vilka kvarter berörs?

 • Adolf Andersohnsgatan 7-11
 • Agnesborgsvägen 1-95
 • Almgatan 82-220
 • Björkholmsgatan 16-34
 • Drottninggatan 42, Östergatan 24-26
 • Duellvägen 10-108
 • Enebacksgatan 1-51
 • Kastanjevägen 2-36
 • Kastanjevägen 3-55
 • Kastanjevägen 42-96
 • Marierovägen 45-185
 • Poppelvägen 13-33
 • Skogsvägen 35-37, Åkervägen 4

Vilken form av betalningssystem blir det?
Vi har valt ett system där besökaren betalar via sin mobiltelefon. Den som har en smartphone kan använda appen. Den som inte har en smartphone, eller av annan anledning inte kan eller vill använda appen, kan betala via sms-tjänsten. Här finns mer information om tjänsten.

Hur ska jag göra om jag inte kan skicka sms med min mobil?
Den som inte har möjlighet att skicka sms kan istället använda appen.

Varför har ni inte valt en mynt- eller kortautomat?
Vi följer utvecklingen i det övriga samhället. Denna betallösning används mer och mer och är vanligt förekommande i hela Sverige.

Vad kostar det att stå på besöksparkering?

 • De första fyra timmarna är gratis.
 • Därefter kostar det 5 kronor/timme.
 • Vid dygnsuppställning kostar platsen 75 kronor/dygn.
 • Sms-appen håller ordning på hur många timmar du stått där.
Expandera
Minska