Parkering för besökande

Sedan 2018 gäller följande för parkering på besöksplatser:
Varje ny fyratimmarsperiod är precis som tidigare gratis men därefter kostar det 5 kronor/timma att parkera. Vid dygnsuppställning kostar platsen 75 kronor/dygn.

För att kunna parkera behöver besökaren/besökarna ladda ned en app som heter Easy-park eller använda en SMS-tjänst. Information om hur man går tillväga kommer att finnas att läsa på de nyuppsatta skyltarna.

I samband med den nya skyltningen slutar vi ge ut nya tillfälliga parkeringstillstånd. De särskilda p-tillstånd som tidigare funnits på Enebacksgatan slutar att vara giltiga. De särskilda p-tillstånd som finns på Poppelvägen gäller tills vi hittar en annan lösning.

Letar du efter information om parkering för boende? Då hittar du informationen här.

Frågor och svar om parkering för besökande

Expandera
Minska