Parkering för besökande

Hos oss är den förste timmen gratis när du som besökare parkerar hos oss. Men därefter kostar det 5 kr/timme att parkera. Vid dygnsuppställning kostar platsen 75 kr/dygn.

För att kunna parkera behöver besökaren/besökarna ladda ned en app som heter Easy-park eller använda en SMS-tjänst. Information om hur man går tillväga kommer att finnas att läsa på de nyuppsatta skyltarna.

I samband med den nya skyltningen slutar vi ge ut nya tillfälliga parkeringstillstånd. De särskilda p-tillstånd som tidigare funnits på Enebacksgatan slutar att vara giltiga. De särskilda p-tillstånd som finns på Poppelvägen gäller tills vi hittar en annan lösning.

Letar du efter information om parkering för boende? Då hittar du informationen här.