Parkering för boende

I de flesta av våra bostadsområden finns det garage och/eller parkeringsplatser för uthyrning, medan det i vissa områden är fri parkering. Ring vår Uthyrning på 0521 – 260 260 om du vill hyra bilplats. Det finns en länk på vår startsida som heter "Bilplatser". Det går också bra att kontakta våra uthyrare så hjälper de dig att sätta upp dig i kö.

Letar du efter information om parkering för besökande? Då hittar du informationen här.

Frågor och svar om parkering för boende

Hur ser tillgången ut när det gäller boendeparkeringar?
Det ser olika ut på beroende på vilket område det rör sig om. Våra uthyrare kan svara på hur det ser ut just hos dig.

Varför ordnar ni inte fler parkeringsplatser till de boende?
Vår markyta är begränsad och enligt stadsplanen är bara ett visst antal parkeringsplatser tillåtna. Ofta finns det anslutande gator där det går bra att parkera.

Kan man som boende hyra fler än en parkering per hushåll?
Det beror på hur god tillgång det finns på bilplatser och kan variera mellan olika kvarter. Kontakta Uthyrningen och kolla vad som gäller i det kvarter där du bor.