Plan för renoveringar

Livslängden för ett bostadshus beräknas ofta till 100 år, under den tiden genomför vi en rad olika återkommande renoveringar.
På bilden nedanför ser du några exempel, inget exakt intervall som alltid utlovas.

Vänersborgsbostäder har en löpande plan för de renoveringar vi gör. Varje år gör vi ett antal större så kallade stamrenoveringar, där vi byter kök, badrum och en del annat. Därutöver har vi ett kontinuerligt underhåll av våra fastigheter för att kunna hålla den fina standard vi vill ha.