Pool

Pool är ett trevligt inslag i vardagen sommartid och får lov att sättas upp på uteplatsen.

Vi tillåter uppblåsbara pooler upp till 500 L och som står på mark tillhörande lägenheten. Tömning ska ske på ett sådant sätt som inte riskerar skador på närliggande mark eller fastigheter.

Som poolägare är du juridiskt ansvarig om det skulle ske en olycka. Tänk på säkerheten, det kan vara andra som går in på tomten eller djur som faller i.

Undersök om din hemförsäkring täcker vid en eventuell skada om olyckan skulle vara framme.