Så arbetar vi med renovering av lägenheter

Varje år inventerar vi några kvarter åt gången. Utifrån hur det ser ut erbjuder vi sedan renovering av väggar och/eller golv. Ibland erbjuder vi även tillval för exempelvis kök, parkett eller vitvaror. Du som bor i något av följande kvarter kommer att bli kontaktad under året för en genomgång av lägenheten där vi bedömer renoveringsbehovet.

Under 2022 går igenom följande kvarter:

  • Björkholmsgatan 16-34
  • Storegårdsvägen 27-31
  • Karlslundsgatan 2-6, Kronogatan 55-59, Skansgatan 3-5

Sedan beror det mycket på hur stor omfattning det blir i ovanstående kvarter, ev. kan det tillkomma fler kvarter.

Du som inte bor i något av dessa kvarter, men upplever att din lägenhet bör renoveras, är välkommen att maila oss. Skicka ett foto på den del av lägenheten som det gäller, ange namn, adress, lägenhetsnummer och kontaktuppgifter.
Mailadress: underhall@abvb.se

I slutet av året gör vi en sammanställning av de mail som kommit in för att kunna planera kommande års renoveringar. Vi återkopplar sedan till våra hyresgäster med besked om renovering eller inte renovering det kommande året.