Snöröjning

Vintertid måste man alltid räkna med i alla fall några dagar med snö och halka. När det kommit 7-8 centimeter snö påbörjar vi snöröjning. Vid mindre mängder än så nöjer vi oss med att skotta entréer och trappor.

Vänersborgsbostäder har både egna och inhyrda snöröjningsmaskiner, men vi kan inte vara överallt samtidigt. Vår prioriteringsordning styrs av var behoven är störst.

  • Våra vård- och omsorgsfastigheter ligger först i prioriteringen.
  • Därefter röjer vi så att det ska gå att komma fram och ut till parkeringsplatser och garage i våra bostadsområden.
  • Entréer och källartrappor kommer därefter.
  • Sist och vid behov kommer cykelställ och piskställningar.

Röjningen går oftast till så att det öppnas upp med en provisorisk plogning i samtliga områden. Därefter kommer vi tillbaka och plogar klart. Det kan därför dröja tills området är färdigröjt. Vi försöker börja tidigt såvida vi inte vet att snöfallet snart ska upphöra, då kan det vara bättre att vänta ett par timmar.

Ni som har cykel som inte används vintertid får gärna ställa in den i cykelrummet om det finns ett sådant i kvarteret. Det underlättar för oss vid snöröjningen.