Sophantering, containrar

På varje bostadsområde finns sophantering för brännbart respektive komposterbart.

Andra saker slänger du på någon av kommunens återvinningsstationer.

Kretsloppspark Torpa, som är kommunens återvinningscentral, tar emot textil, skrot, trä, grovavfall, kylmöbler, spisar/tvättmaskiner samt farligt avfall som bilbatterier och elektronikavfall. Det finns också möjligheten att lämna förpackningar av papper, kartong, glas, hårdplast och metall.