Värme

Vad som upplevs som en behaglig inomhustemperatur varierar från person till person. Hos Vänersborgsbostäder, precis som hos andra bostadsbolag, ingår det i hyran att du ska ha tillgång till en temperatur på 20-21 grader i din lägenhet.

Värmesystemet fungerar så att värmen sprids genom att varmvatten cirkulerar i elementen. På elementen sitter en termostatventil som släpper fram rätt mängd varmvatten för att ge en rumstemperatur på 20-21 grader. Du kan själv reglera temperaturen upp till 20-21 grader genom att vrida på termostaten.

På vintern, i synnerhet vid snabba temperatursvängningar, kan det ibland vara svårt för värmesystemet att hinna med att ställa in sig, för att ge en optimal inomhustemperatur.

Här är några tips på vad du själv kan göra;

Möblera rätt

Ställ inga möbler precis framför elementet. Både termostatventil och element behöver fri cirkulation för att sprida värmen ut i rummet.

Om det känns kallt ­- öppna ventilerna

Tänk också på att hålla tilluftsventilerna vid fönstren öppna. Med stängda ventiler cirkulerar inte värmen och det kan upplevas som kallt i lägenheten, så kallat kalldrag. Ha heller inte på din köksfläkt i onödan – då riskerar du att dra ut värme ur lägenheten.

Vädra på rätt sätt

Vädring av lägenheten gör du med fördel snabbt och effektivt, förslagsvis med tvärdrag i 5-10 minuter. Alternativet, att låta ett fönster stå lite på glänt en längre stund, leder bara till att kalluften kyler ner lägenheten och samtidigt påverkar termostatventilen att släppa fram mer värme till elementen utan att det blir ett dugg varmare i lägenheten.

Stäng ute solljus

På sommaren kan problemet vara det omvända – att lägenheten blir för varm. Oftast beror det på att solen strålar in genom dina fönster. Persienner eller ljusa gardiner är ett bra sätt att stänga ute solen, om värmen upplevs jobbig. Tänk också på att släcka onödig belysning och dra ur apparater som står i stand by-läge, eftersom dessa genererar värme.