Värme

Vi får ofta frågor om temperaturen i våra lägenheter. Några tycker det känns för varmt, medan någon annan upplever det för kallt. AB Vänersborgsbostäder eftersträvar att inomhustemperaturen i din lägenhet under uppvärmningssäsongen enligt socialstyrelsens rekommendationer skall vara minst 20 grader .

När man mäter temperaturen och bedömer inomhusklimatet utgår man från något som kallas ”vistelsezon” i rummet. Du mäter temperaturen 1 meter från yttervägg och 1 meter från fönster. Enligt Boverkets definition innefattas heller inte den del av rummet som ligger närmare golvet än en decimeter, vilket gör att man får vara beredd på golvdrag.

Visar termometern lägre än 20 grader skall du kontrollera följande:

  • Har du möblerat tätt framför elementet så att t ex soffan eller sängen hindrar värmen från att sprida sig i rummet?
  • Har du hängt gardiner för termostaten som gör att den känner av en högre temperatur än det är i rummet och därför slår av värmen för tidigt?
  • Är elementet kallt nedtill men varmt upptill? Det är helt i sin ordning. Det varma vattnet strömmar in upptill, ger ifrån sig värme och strömmar ut nedtill för att åter värmas upp.

Fortfarande lägre än 20 grader i lägenheten?

Om du har kontrollerat allt och det ändå är kallt i lägenheten kan det ha uppstått något problem i ett enskilt element eller i värmesystemet. Då gör du en felanmälan på 0521-260 260.

Drar det kallt från fönsterventilerna?

De flesta äldre hus ventileras med hjälp av självdrag. Det innebär att frisk luft kommer in genom en så kallad springventil som sitter vid fönstret. Det kan vara frestande att sätta igen ventilerna när det är kallt ute. Men gör inte det.

Ventilen ska alltid stå minst några millimeter öppen, även på vintern. Och du ska inte täta ventilerna och hindra luften att komma in. Då sätts ventilationssystemet ur spel. Luften som strömmar in är viktig för att du ska få ett bra inomhusklimat och dessutom hjälper luften till att sprida värmen från elementet ut i rummet.

Vädra på rätt sätt

Vädring av lägenheten gör du med fördel snabbt och effektivt, förslagsvis med tvärdrag i 5-10 minuter. Alternativet, att låta ett fönster stå lite på glänt en längre stund, leder bara till att kalluften kyler ner lägenheten och samtidigt påverkar termostatventilen att släppa fram mer värme till elementen utan att det blir ett dugg varmare i lägenheten.

Stäng ute solljus

På sommaren kan problemet vara det omvända – att lägenheten blir för varm. Oftast beror det på att solen strålar in genom dina fönster. Persienner eller ljusa gardiner är ett bra sätt att stänga ute solen, om värmen upplevs jobbig. Tänk också på att släcka onödig belysning och dra ur apparater som står i stand by-läge, eftersom dessa genererar värme.