Lysrör

En person byter ut ett lysrör enligt instruktionen nedanför bilden
  1. Skruva loss plexigallret, skruvarna kan sitta på sidan eller ovanpå armaturen.Glimtändaren kan sitta under lysröret, eller som här under en lucka bredvid.
  2. Byt alltid glimtändaren samtidigt som lysröret, annars kan det lätt bli problem igen.
  3. Ta med både lysrör och tändare till affären så att du köper rätt sort. Det är olika glimtändare om det sitter fler än ett lysrör i armaturen.
  4. Ta tag i båda ändarna på lysröret och vrid ett halvt varv, så lossar lysröret.