Propp

En person byter propp enligt instruktionen nedanför bilden
  1. Oftast kan du se vilken propp som är trasig. Den lilla färgade knappen i mitt en brukar lossna och ligga mot skyddsglaset.
  2. Det finns tre olika styrkor på propparna, 10, 16 och 20 ampere. Du kan se i botten på propphållaren vilken det ska vara. Eller läs i botten på den trasiga proppen.
  3. Skruva åt hårt när du sätter i den nya proppen. Blir det för löst så kan proppen gå igen.