Trapphuset

Trapphuset är något av det första som möter den som ska besöka dig i din lägenhet. Låt det vara en ren och öppen yta. Dels ger det ett trevligare intryck, men framför allt är det viktigt för din och alla andras säkerhet!

Kom ihåg att trapphuset är en utrymningsväg för dig som bor i huset. Det är också den väg räddningspersonal tar sig in i huset när någon behöver akut hjälp eller vård. Därför får inte barnvagnar, rullstolar, cyklar, pulkor med mera förvaras i trapphuset. Inte heller dörrmattor, skor och liknande mindre saker hör hemma i trapphuset, eftersom det ökar spridningsrisken vid brand.