Direktbyte

När två hushåll byter bostad med varandra kallas det direktbyte. Det innebär att du byter bostad direkt med någon annan, utan att behöva tänka på hur lång kötid du har. Du kan byta till en annan hyresvärd och till en annan ort. Du kan också byta mellan olika boendeformer.

När du hittat någon att byta med ska du ansöka om direktbyte.

För att Vänersborgsbostäder ska ge samtycke till bytet ska det finnas beaktansvärda skäl. Det kan till exempel vara ändrade familjeförhållande eller nya ekonomiska förutsättningar. Givetvis måste också den nya hyresgästen uppfylla våra krav, för att bytet ska kunna godkännas.

Ansökningsblanketten lämnar eller skickar du in till Vänersborgsbostäder. Det görs en individuell prövning i varje ärende, handläggningstiden är cirka två veckor.

Om den du vill byta med inte är hyresgäst hos Vänersborgsbostäder, kontrollerar vi inkomst, referenser från tidigare boende och tar en kreditupplysning. Vi vill också ha in ett intyg från dennes hyresvärd om godkännande av byte.

De som bor i Vänersborgsbostäders lägenheter kontrollerar vi hur man skött sin hyra innan vi godkänner ett byte.

När du får en ny lägenhet genom direktbyte nollställs din kötid och du måste själv aktivera dig på nytt i bostadskön.