Flytta ut

– Eftersom ditt kontrakt är en juridisk handling kan vi inte ta emot din uppsägning via telefon. Du är välkommen att antingen besöka oss i bobutiken eller skicka in ditt kontrakt med påskrift om uppsägning. Klicka här för att komma till blanketten för uppsägning.

Uppsägningstiden är tre månader och börjar gälla från nästkommande månadsskifte. Säger du till exempel upp din lägenhet den 10 mars börjar uppsägningstiden att räknas från och med 1 april.

Flyttar du till en lägenhet inom Vänersborgsbostäder har du två månaders uppsägningstid.

Lägenheten och övriga eventuella utrymmen ska vara tömda och flyttstädade senast klockan 12.00 första vardagen efter att hyresavtalet gått ut. Tänk på att det ofta kan vara ett stort jobb att flytta – underskatta inte den tid det tar att packa och städa.

Nästa hyresgäst ska kunna flytta in utan ytterligare städning, därför är det viktigt att du gör din flyttstädning noggrant. Glöm heller inte att städa samtliga dina utrymmen – även balkong, uteplats, förråd och garage.

I samband med flytten lämnar du tillbaka alla dina nycklar, inklusive kopior, till oss. Om någon nyckel saknas debiterar vi dig för kostnaden att byta lås.

Besiktning

Vid en utflyttning görs alltid två besiktningar. Vårt syfte är dels att ta reda på vad som behöver åtgärdas i lägenheten, dels att göra en städkontroll.

Förbesiktning

I samband med uppsägningen bokar vi en tid för en förbesiktning av din lägenhet. Då är det viktigt att du själv, eller ombud, kan närvara. Besiktningen görs för att vi ska veta vad som behöver åtgärdas i lägenheten innan nästa hyresgäst flyttar in.

Avflyttningsbesiktning

När det sedan är dags att flytta ut ska lägenheten och alla övriga utrymmen vara tömda och grovstädade. Nu gör vi en avflyttningsbesiktning. Boka tiden för besiktning senast två veckor innan flytt. Om du uteblir vid besiktningen kommer vi att debitera dig för merarbete.

Tänk på att hela lägenheten och tillhörande förråd ska vara ordentligt städade. Hål i väggarna efter skruvar ska vara lagade och ifyllda och all utrustning som tillhör lägenheten (dörrar, hatthyllor, gardinbeslag och så vidare) ska finnas i lägenheten vid besiktningen. Det gäller även eventuella bruksanvisningar.

Vill du hellre läsa informationen i PDF, så hittar du den här. Pdf, 400.7 kB.