Andrahandsuthyrning

Ska du inte använda din lägenhet under en period kan du ha rätt att hyra ut den i andra hand, om du har beaktansvärda skäl. Det kan till exempel vara om du tillfälligt ska arbeta eller studera på annan ort, eller om du vill provbo i ett parförhållande. En grundregel är att du ska ha bott i din lägenhet minst ett år.

Det är du som är förstahandshyresgäst som är ansvarig för lägenheten även under perioden då du hyr ut den i andra hand. Skulle det bli problem med till exempel skadegörelse, störningar eller utebliven hyra, är det du som ställs till svars.

Uthyrning i andra hand ska alltid godkännas av Vänersborgsbostäder
Observera att uthyrning i andra hand alltid kräver Vänersborgsbostäders godkännande. Uthyrning utan vårt godkännande är grund för omedelbar uppsägning. Din ansökan gör du skriftligt på denna blankett. Pdf, 635.7 kB.

Att sälja eller köpa hyreskontrakt är ett lagbrott
Sedan 1 oktober 2019 är lagen om andrahandsuthyrning skärpt. Det innebär bland annat att hyreskontrakt kan sägas upp till ”omedelbart upphörande” utan förvarning vid olovlig uthyrning. Den som hyr ut i andra hand ska inte ta ut högre hyra än den som betalas till fastighetsägaren. Om du hyr ut lägenheten fullt möblerad får du högst lägga på 15 procent på hyran. Om el, bredband eller liknande ingår i hyran när du hyr ut lägenheten i andra hand får du bara ta betalt för de kostnader som du själv har.

Lagen innebär också att om andrahandsuthyrningen är både olovlig och en oskälig hyra tas ut, så riskerar den som hyr ut sin lägenhet att dömas till böter eller i värsta fall fängelse då detta (är)betraktas som ett (lag)brott.

En andrahandsuthyrning är alltid tidsbegränsad
När du provbor i ett parförhållande kan du hyra ut din lägenhet i högst 6 månader. I andra fall beviljas andrahandsuthyrningen med ett år i taget med eventuell förlängning.