Överlåtelse

Du kan ha rätt att överlåta din lägenhet till annan person som du bott tillsammans med om lägenheten använts som gemensamt hushåll. En av förutsättningarna är att överlåtelsen sker till en närstående person – sambo, föräldrar, barn eller syskon.

Observera att en överlåtelse alltid kräver Vänersborgsbostäders godkännande. Överlåtelse utan vårt godkännande kan vara grund för uppsägning.

För att överlåtelsen ska godkännas måste det röra sig om ett varaktigt samboende. Det är du som hyresgäst som ska styrka varaktigheten.

En inneboende har till exempel inte rätt att ta över lägenheten. Det gör heller ingen skillnad om den inneboende är en närstående person, till exempel ett barnbarn som är inneboende hos sin mormor eller morfar.

Ovan gäller även om hyresgästen avlider. Dödsboet efter en avliden hyresgäst kan då ha rätt att överlåta lägenheten till en närstående. Den som ska ta över lägenheten måste också kunna godkännas som hyresgäst. Han eller hon ska alltså kunna betala hyran och sköta lägenheten i enlighet med de skyldigheter som en hyresgäst har enligt hyreslagen.

Kontakta gärna bobutiken för mer information om bestämmelserna för överlåtelse.