Kvarterslokal Fänriken

Kvarterslokal på Björkholmsgatan

På Björkholmsgatan har vi en lokal i gårdshuset. Lokalen är 45 kvm och är utrustad med trinettkök samt ett pingisbord. I lokalen får max 20 personer vistas samtidigt. Lokalen kan enbart bokas av hyresgäster i området.

Du bokar lokalen på telefon 0521-260 260.

Planritning


Utrymning och brandsläckare Björkholmsgatan