Låna kvarterslokal

2022-06-16:
Från den 1 september, är våra kvarterslokaler klara för utlåning igen. Trevlig sommar!

Behöver ni en lokal för en gemensam fika eller annan aktivitet som man inte får plats med i hemmet? Vänersborgsbostäder har kvarterslokaler runt om i våra områden, som man kan låna till olika aktiviteter.

Nedan ser du en förteckning över de kvarterslokaler vi har. Klicka på länken för ytterligare information om respektive lokal samt vem som du ska kontakta om du vill boka lokalen.

Ett krav vi ställer är att den som lånar lokalen måste vara kontraktsinnehavare på en lägenhet hos Vänersborgsbostäder. De flesta av kvarterslokalerna kan bokas av vem som helst av våra hyresgäster. Det är bara ett fåtal av lokalerna som bara kan bokas av hyresgäster i samma kvarter.

Kvarterslokaler

Kvarter

Adress

Max antal personer

Mer info

Fänriken

Björkholmsgatan

20

Läs mer

Plommonträdet

Skansgatan 3A

50

Läs mer

Fjällskivlingen

Sommarhemsvägen 36

45

Läs mer

Reutersköldska

Bangatan 6A

45

Läs mer

Tjädern & Kråkan & Korpen

Adolf Andersohnsgatan 12A

30

Läs mer

Skatan & Spoven

Kastanjevägen & Marierovägen

25

Läs mer

Fåraherden

Agnesborgsvägen

12

Läs mer

Visthuset

Enebacksgatan

20

Läs mer

Filtret 1

Storegårdsvägen 13

40

Läs mer

Pappersmästaren

Tors väg 9

20

Läs mer

Slaggbollen

Fasanvägen & Tomtevägen

20

Läs mer

Brålanda

Hagtornsgatan

20

Läs mer