Störningar

Att bo i hyreslägenhet innebär att bo nära inpå många andra människor. Människor som kanske inte alltid är som man själv är. Det finns alltid en risk att det då uppstår situationer som skapar irritation och konflikt. Men genom att vara en god och hänsynstagande granne kan du bidra till att vi minimerar våra störningsärenden.

Vad är ett störningsärende?

Klagomål på störningar kan till exempel vara hög musik, sena fester med högt ljud, oreda och stökigt i trappuppgången, att det är skräpigt på gården eller i trapphuset, eller att man kanske har olika tålamod med barns lek och med husdjur.

Grundläggande är att man ska kunna leva ett normalt familjeliv i sin lägenhet, där det inte kan krävas att man alltid ska vara helt ljudlös. Men man ska inte behöva stå ut med onormala störningar, och i synnerhet inte vid upprepade tillfällen. Olika människor har olika toleransnivåer, men bara genom att lugnt och sansat prata med sin granne kan man ofta öka förståelsen för varandra.

Vad gör jag om jag blir störd i mitt boende?

Om du upplever att du blir störd ska du kontakta oss. Inträffar det efter kontorstid kontaktar du vår störningsjour. Efter ditt telefonsamtal åker vaktbolagets personal omgående till det aktuella bostadsområdet för att bilda sig en uppfattning om störningarna. Vi kommer sedan att vidta nödvändiga åtgärder mot de störande hyresgästerna. Detta kan ske via samtal, varningsbrev och, om inget annat hjälper, avhysning från lägenheten.

Några tips för en god grannsämja

  • Ta extra stor hänsyn till dina grannar mellan klockan 22.00 och 07.00 genom att inte störa med ljud och annat.
  • Prata med dina grannar i förväg om du ska ha en fest. Det är ofta ett smidigt sätt att öka förståelsen för varandra.
  • Ha lagom ljudnivå på tv/radio/stereo.
  • Undvik att tappa vatten nattetid.
  • Använd inte balkongen för att till exempel röka, utan att först kolla så att grannarna inte störs.
  • Håll din hund kopplad och plocka upp efter den. Tänk också på att det blir störande för grannarna om din hund skäller mycket.