Tryggt boende

Att känna sig trygg i sitt hem är givetvis grundläggande för ett bra boende. För Vänersborgsbostäder är det viktigt att alla våra hyresgäster känner denna trygghet och trivsel när man bor hos oss. Tveka därför inte att höra av dig om det är något.

Du kan också själv bidra till din trygghet på följande sätt:

Ha alltid en hemförsäkring

Vänersborgsbostäder tycker att en hemförsäkring är så viktig och självklar att det inte går att få ett hyreskontrakt hos oss om man inte har en gällande hemförsäkring.

Hemförsäkringen ersätter dig om dina saker skadas eller förstörs vid till exempel brand, översvämning eller inbrott. Dessutom slipper du bli ersättningsskyldig om det uppstår skador på fastigheten.

Din hemförsäkring ger dig som regel också ett visst reseskydd, rättsskydd och överfallsskydd. Tag kontakt med ditt försäkringsbolag och hör efter vad som ingår i just din hemförsäkring. Det är också klokt att någon gång ibland jämföra olika hemförsäkringar för att se var man får mest för pengarna.

Tänk på brandsäkerheten

I ett hyreshus bor det många människor och effekterna skulle kunna bli mycket allvarliga om det började brinna. För din och dina grannars trygghet är det otroligt viktigt att du inte slarvar med säkerheten.

Glöm inte kontrollera att din brandvarnare fungerar

Vänersborgsbostäder har utrustat varje lägenhet med brandvarnare. Det har vi gjort för att vi anser att brandvarnaren är en viktig livförsäkring. Men som hyresgäst är det du som ansvarar för skötseln av den.

Kontrollera med jämna mellanrum att den fungerar med hjälp av testknappen. Om den inte fungerar gör du en felanmälan. På skyddadigmotbrand.se kan du anmäla dig till en sms-tjänst som påminner dig om att kontrollera brandvarnaren.

Ställ inga saker i trapphuset

Trapphuset är din väg ut och räddningstjänstens väg in om det brinner. Därför ska utrymmet hållas fritt från barnvagnar, cyklar och annat som försvårar framkomligheten. För att minska risken för anlagda bränder ska heller inget brännbart material förvaras i trapphuset. Av samma skäl är det viktigt att hålla låst till vind, källare och garage.

Håll uppsikt över levande ljus

Det är mysigt med levande ljus, särskilt under våra mörka vintermånader. Glöm bara inte att ta ansvar för ljusen du tänt för att undvika att olyckan är framme.

  • Lämna aldrig ljusen obevakade.
  • Låt dem inte brinna ner helt.
  • Somna inte ifrån ditt levande ljus.
  • Se till att ljusen står stadigt i sina ljusstakar