Utemiljö

Boendet i hyreslägenhet består inte bara av den egna lägenheten. Det ingår i många fall också en balkong eller uteplats och kanske dessutom en härlig innergård som man delar med sina grannar.

Här följer några saker som är viktiga att tänka på, så att såväl du som dina grannar ska få ut det bästa av utemiljön där ni bor.

Balkong/uteplats

Balkongen eller uteplatsen är ditt ”extrarum” som kan användas till mycket trevligt, inte minst sommartid. Men tänk samtidigt på att ta hänsyn till dina grannar, så undviks onödig irritation. Här hittar du tips för trivsel på balkongen.

Om du piskar mattor eller röker på balkongen riskerar smuts och rök att hamna hos grannen. Gör inte sånt på balkongen utan att kolla med grannen så han/hon inte störs. Av samma skäl vill vi att du använder el- eller gasolgrill om du ska grilla.

När det gäller fågelmatning, så får du lov att mata med en frömatare.

Vi vill också att blomlådor och annat som sätts upp hängs på insidan av balkongen.

Har du uteplats är du ansvarig för att den sköts och ser bra ut. Gräset ska klippas, ogräs rensas och den ska vara fri från skräp. Här kan du läsa om hur du ska sköta din uteplats.

Gården

En fin och välskött gård gör mycket för intrycket och den allmänna trivseln. Låt oss därför hjälpas åt att hålla rent och snyggt! Var rädd om lekredskap, blommor, buskar och gräsmattor samt tänk på att nyplanterade växter är särskilt känsliga. Tänk på att på de flesta av våra gårdar och gångvägar finns det barn som springer runt och leker. Dessa ytor är inte anpassade för motorfordon!

Garage och p-platser

I de flesta områden finns det garage och p-platser för uthyrning. Kontakta bobutiken så får du besked om möjlighet och tillgång. I vissa områden är parkeringen fri och du betalar bara om du vill ha motorvärmarplats.

Tänk på följande när du hyr garage och p-plats

  • Du ansvarar själv för renhållning och snöröjning
  • Du får inte utföra reparationer som är störande, medför brand, annan skada eller medför intrång på annans garage eller p-plats.
  • Du ansvarar för att porten till garaget låses efter in- och utfart
  • Brandfarligt material får inte förvaras i garaget
  • Uppställning av husvagn eller husbil får inte ske på förhyrd p-plats
  • Om du säger upp ditt bostadsavtal upphör ditt garage- och p-platsavtal samtidigt

Här kan du läsa mer om hur parkeringen för boende fungerar.

Parkering

Det råder parkeringsförbud på samtliga gårdar i Vänersborgsbostäders bostadsområden. Däremot får du såklart parkera tillfälligt vid in- och utflyttning, samt om du behöver lasta tunga saker. I många områden finns det bommar för att hålla gårdarna bilfria. Ibland behövs en speciell bomnyckel, medan det i andra områden fungerar med vanlig lägenhetsnyckel. Ta kontakt med din fastighetsvärd som hjälper till att låsa upp.

På besöksplatserna i området får endast besökande till de boende parkera. Här kan du läsa mer om hur parkeringen för besökande fungerar.