Vänersborgsbostäder ger personal och hyresgäster verktyg för att motverka våld i nära relationer

Nu har Vänersborgsbostäder sjösatt ett arbete för att motverka våld i nära relationer. Det handlar om att ge både personal och hyresgäster kunskap och redskap för att märka när någon far illa i sitt hem och att sedan våga agera.

- Vi startade i måndags med en kort utbildning för personalen. Sara de Blanche, samordnare på Enheten mot våld i nära relation, Trollhättan stad, berättade för all vår personal om hur vi kan upptäcka signaler på att någon utsätts för våld i nära relation. Det handlar om ren omtanke om sin nästa. Nu ska vi ta kunskapen vidare till våra hyresgäster genom att berätta om det i exempelvis vårt bomagasin Dörrposten, säger Gunnar Johansson, VD på Vänersborgsstäder.

- Det är mycket glädjande att bostadsbolag som Vänersborgsbostäder nu fokuserar på de här frågorna. Vi har alla i vår närhet personer som varit utsatta eller någon som utöver våld. Ju mer vi pratar om det desto mer kan vi förhindra att våld i nära relationer sker, säger Sara de Blanche.

Under coronapandemin hamnade frågan i blickfånget då det larmades om ökat våld i nära relationer. Statistik från Brottsförebyggande rådet visar att vår fjärde kvinna i Sverige har utsatts för våld i en nära relation.

- Detta är ett samhällsproblem och vi ser att vi som bostadsbolag kan bidra till att sprida kunskap och i förlängningen motverka att det sker, säger Gunnar. Var sjunde vänersborgare bor hos oss och kan vi nå ut med detta, så kan det i sin tur bli ringar på vattnet.

Vänersborgs kommun är en av parterna som ingår i Enheten mot våld i nära relationer, som är lokaliserad till Trollhättans stad.

För mer information: vanersborgsbostader.se
Gunnar Johansson, VD, AB Vänersborgsbostäder
Tel 0521–260 260
E-post: gunnar.johansson@abvb.se

Sara de Blanche, samordnare på Enheten mot våld i nära relation, Trollhättan stad
Tel 0520 - 49 56 55
E-post: sara.deblanche@trollhattan.se