Mina betalningar

Du har inga registrerade betalningar
Förfallodatum Typ OCR Summa Status
Förfallodatum: {{invoice.ExpireDate}} Typ: {{invoice.Type}} OCR: {{invoice.OCR}} Summa: {{invoice.InvoiceAmount}} kr Status: {{invoice.Status}}
X

Betalning

Kunduppgifter

Kundnummer: {{invoice.CustomerCode}}
Namn och adress:
{{invoice.CustomerFullAddress}}

Detaljspecifikation

Faktura/OCR: {{invoice.OCR}}
Giro: {{invoice.Giro}}
Betalas via autogiro: {{invoice.DirectDebitService}}
Betalas via e-faktura: {{invoice.ElectronicInvoice}}
Referens: {{invoice.Reference}}
Avser period: {{invoice.PeriodFrom}} t.o.m. {{invoice.PeriodTo}}
Förfallodatum: {{invoice.ExpireDate}}
Status: {{invoice.Status}}
Betald datum: {{invoice.PaidDate}}
Aviserat belopp: {{invoice.InvoiceAmount}} kr
Inbetalt belopp: {{invoice.PaidAmount}} kr
Kvarstående belopp: {{invoice.Balance}} kr