Har du aktuella uppgifter under "Mina sidor"

Har du inte uppgett fullständiga uppgifter såsom rätt inkomst, antal familjemedlemmar etc, får du inget erbjudande på lägenhet, även om du har den köpoäng som krävs.