Sommarjobb hos oss?

Är du 16 år fyllda och intresserad av att arbeta utomhus till sommaren. AB Vänersborgsbostäder kommer liksom tidigare år att anställa ett tjugotal sommarvikarier som i huvudsak kommer att sysselsättas utomhus. Det rör sig om gräsklippning, rabattskötsel, renhållning samt i vissa fall mindre reparationsarbeten. Vi betalar lön enligt Fastighets avtal.

Vid intresse vill vi ha in din skriftliga ansökan senast den 1 april 2015. Adressen är:

AB Vänersborgsbostäder
Vallgatan 13
462 85  VÄNERSBORG
Märk kuvertet "sommarjobbsansökan"
 
Besked lämnas till samtliga utvalda senast den 15 maj 2015.