Hyrorna för 2015 är klara

HMK (Hyresmarknadskommittén) har nu avgjort hyrorna för 2015. Uppgörelsen innebär följande: Hyrorna höjs med 1,26 % från och med 1 februari 2015. Denna höjning gäller även för lokaler, garage och p-platser. Retroaktiv hyra för februari, mars, april och maj kommer att debiteras under juni, juli och augusti.

Höjningen innebär att en lägenhet som idag kostar 5 000 kr/månad kommer höjas med 63 kronor.

Du räknar ut din nya hyra genom följande formel (nuvarande hyra * 1,0126 = ny hyra)

Trots låga marknadsräntor och låg inflation så påverkas bolaget av andra faktorer, framförallt taxeökningar på fjärrvärme och vatten men också ökande kostnader för reparationer och fastighetsskötsel. Vi har också en hög ambitionsnivå när det gäller vårt underhåll av fastigheterna. Beslutet kan komma innebära att vissa underhållsåtgärder får stå tillbaka vilket vi självklart beklagar.

Överenskommelsen innebär inga förändringar i vårt avtal med Hyresgästföreningen om boinflytande. Vi kommer för 2015 att utbetala 40.000 kr i boinflytandemedel och verksamhetsfonden om 250.000 kr kommer finnas kvar.

Vi kommer under våren 2015 tillsammans med Hyresgästföreningen att påbörja ett arbete för att säkerställa hyresgästernas inflytande och att hyresförhandlingarna sker med lokala förutsättningar.