Begäran om höjning av hyran

Vi har till Hyresgästföreningen lämnat in en begäran om att få höja hyran. Vi har begärt ett 3-årsavtal med en höjning om 1,75% per år.

Separat har vi begärt en justering av bruksvärdet i sex kvarter och en justering av hyran för garage och bilplatser.

Förhandlingen äger rum den 26:e november.