Hyresförhandlingen ajournerades

Vi har idag träffat Hyresgästföreningen för att diskutera hyrorna inför 2016. Mötet ajournerades till den 7:e december eftersom förutsättningarna inte fanns för att träffa en överenskommelse.