Hyrorna klara för 2016, 2017 och 2018

Efter medling i Hyresmarknadskommittén (HMK) har vi nu kommit överens lokalt om hyrorna för de närmsta tre åren. Uppgörelsen innebär följande:

Höjningen är diffrentierad mellan 0-1 % enligt nedan.

Hyrorna höjs med:

0,55% från och med 2016-03-01 (retroaktiv hyra utgår ej)

0,65% från och med 2017-01-01

0,70% från och med 2018-01-01Efter medling i Hyresmarknadskommittén (HMK) har vi nu kommit överens lokalt om hyrorna 

Denna höjning gäller även lokaler med förhandlingsöverenskommelse.

För följande adresser: Duellvägen, Almgatan, Belfragegatan 34 uppgång E,F,H,I,J,K,L höjs hyran med 1,0% årligen från samma tidsperiod.

För Norra Järnvägsgatan 4-8 utgår ingen hyreshöjning 2016 utöver den som sker i samband med renoveringen. 

Du räknar ut din nya hyra genom följande formel tex. (nuvarande hyra * 1,0055 = ny hyra eller nuvarande hyra * 1,01 = ny hyra)

Garage höjs med 10 kr/månad från 2016-03-01

Garage höjs med 10 kr/månad från 2017-01-01

Garage har oförändrad hyra 2018

-Fördelen med ett 3-års avtal är att det ger en trygghet för våra hyresgäster att veta kostnadsökningen de närmsta åren men nivån kunde varit högre, säger VD Gunnar Johansson i en kommentar till uppgörelsen. Vi vet att både löner, taxor och byggkostnader kommer att stiga betydligt mer under perioden och därför påbörjas nu ett internt arbete med att hitta rationaliseringar. Vi vill helst inte pruta på underhållet men det går i nuläget inte att utesluta avslutar Gunnar.