Låt inte din kötid gå förlorad

För att behålla din plats i kön måste du logga in minst en gång var tolfte månad via Mina sidor.