Nu inför vi telefon- och besökstider till Bobutik och hyror

För att bättre kunna möta upp det ökade trycket på telefon och besök till vår Bobutik, inför vi nu telefon- och besökstider. 

Nya telefon- och besökstider