gräsklippning

Mer personligt med ny organisation

För att bättre utnyttja resurserna förändrar Vänersborgsbostäder sin organisation den 1 april. För hyresgästerna innebär förändringen en mer personlig kontakt och högre närvaro i bostadsområdena.

– Förutsättningarna förändras och vi måste anpassa oss efter det. Vi vill alltid det bästa för våra hyresgäster, säger Åsa Svensson, marknadschef på Vänersborgsbostäder.
Den nya organisationen gäller från den 1 april, men redan tidigare i år infördes nya besökstider och telefontider i Bobutiken och på hyresavdelningen. Alla åtgärder är ett steg mot att bli effektivare och att utnyttja resurserna på bästa sätt.
– Mycket handlar det om den minskade omflyttningen, hyresgästerna bor kvar i större utsträckning, säger Urban Jonsson, förvaltningschef på Vänersborgsbostäder.

De nya rollerna
I den nya organisationen ersätts kvartersvärdarna med fastighetsvärdar, det blir de personer du som hyresgäst oftast kommer att möta.
– Fastighetsvärdarna hälsar alla nya hyresgäster välkomna, lämnar ut nycklar samt håller de gemensamma utrymmena i ordning, berättar Urban.
Det blir också två personer i rollen som trivsel- och trygghetsvärdar, dessa kommer fokusera på trivsel, störningar och trygghet i kvarteren.
– Just störningar i områdena är något som har ökat och vi vill göra en insats. Samtidigt vill vi fortsätta med regelbundna bostadsmöten och inspirera hyresgästerna till fler aktiviteter i kvarteren, säger Urban.
Vidare, eftersom omflyttningarna minskat, räcker det numera med två besiktningsmän.
– Besiktningsmännen kommer att visa lägenheterna för intresserade, besiktiga när en hyresgäst flyttar ut eller vill få något åtgärdat i sin lägenhet.
Slutligen rymmer organisationen också en ombyggnadskoordinator som sköter kontakten mellan entreprenörer, hyresgäster och Vänersborgsbostäder vid ombyggnationer eller nybyggnationer.
– Detta sköttes tidigare via kvartersvärdarna men nu bygger vi på många ställen samtidigt och behöver förstärka den rollen, säger Urban.
Organisationsförändringarna kommer, på grund av de geografiska avstånden, inte att gälla för Frändefors och Brålanda. Där fortsätter en person att sköta allt.

Mer personligt och högre närvaro
– Vi förstår att förändringen kommer upplevas olika i olika kvarter. I tätbebyggda områden med många hyresgäster har kvartersvärden av naturliga skäl varit synlig. Men överlag hoppas vi att hyresgästerna kommer att uppleva mer närvaro och en personligare kontakt med fastighetsvärden, säger Urban.
Med organisationsförändringen och de nya rollerna blir det en tydligare ansvarsfördelning vilket kommer få flera positiva effekter.
– Vi höjer såväl kompetensen som erfarenheten hos respektive medarbetare och det innebär i slutändan en bättre service för våra hyresgäster, säger Åsa.

Ladda ner och skriv ut en PDF med kontaktuppgifter till den nya organisationen.