Upphandlingen för Holmängs Hage

 

Sista anbudsdag är 5 oktober.

Här finns upphandling och förfrågningsunderlag