Fortsatta störningar på hemsidan

2017-09-07
Tyvärr har vi ännu inte, trots intensivt arbete under veckan, lyckats lösa det problem som bland annat påverkar möjligheten att se lediga objekt, registrera sig och logga in på Mina sidor. Vi har satt in externa konsulter som ska hjälpa oss att lösa problemet.

Vill du svara på ett erbjudande om en lägenhet kan du maila in ditt svar på bobutiken@vanersborgsbostader.se.

Även felanmälningar går att maila in på felanmalan@vanersborgsbostader.se. Observera att akuta fel måste ringas in på telefon 0521-260 270.

2017-09-05
Just nu har vi problem med vissa funktioner på hemsidan. Det gäller bland annat för dig som vill söka lediga objekt, logga in på Mina sidor, Registrera dig i bostadskön samt felanmälan. Vi arbetar med att lösa problemet och hoppas på full funktion inom kort.