Sök sommarjobb hos oss!

Är du 16 år fyllda och intresserad av att arbeta utomhus till sommaren. AB Vänersborgsbostäder kommer liksom tidigare år att anställa ett tjugotal sommarvikarier som i huvudsak kommer att sysselsättas utomhus. Det rör sig om gräsklippning, rabattskötsel, renhållning samt i vissa fall mindre reparationsarbeten. Vi betalar lön enligt Fastighets avtal.

Skriv en personlig ansökan till oss där du berättar lite om dig själv och tydligt anger namn, ålder, adress, mobilnummer och e-postadress.

Skicka din ansökan via e-post till info@vanersborgsbostader.se. Skriv gärna "sommarjobb" i ämnesraden. Vi vill ha din ansökan senast den 5 april.

Svar till samtliga sökande lämnas under maj månad.