Många projekt på gång under 2018

Gunnar Johansson, VD för Vänersborgsbostäder berättar om tre av de många projekt som Vänersborgsbostäder kommer att arbeta med under året. Gemensamt för dessa tre är att de alla kommer att resultera i nya hem för både befintliga och nya hyresgäster i Vänersborg.

Gunnar Johansson, VD

Servicehuset Pionen blir 60+boende

Vänersborgsbostäder äger fastigheten där Vänersborgs kommun bedriver Serviceboendet Pionen. Efter ett beslut i kommunfullmäktige ska fastigheten nu göras om till vanliga lägenheter.

– Vi väljer att göra om det till 60+boende och alla som bor där idag får naturligtvis möjlighet att bo kvar, berättar Gunnar Johansson, VD för Vänersborgsbostäder.

Fastigheten med 25 lägenheter och hiss ligger centralt, omgiven av Norra Järnvägsgatan, Kyrkogatan och Gasverksgatan. Lägenheterna ligger på andra och tredje våningen, på bottenvåningen kommer kommunen fortsätta att driva daglig verksamhet.

– Lägenheterna är rymliga på två eller tre rum med kök och ligger praktiskt till mitt i centrum, så vi hoppas att hyresgästerna ska fortsätta att trivas.

De första 60 spadtagen på Holmängs Hage

Den 16 mars tog vi de första spadtagen i vårt kvarter på Holmängs hage. Alla i personalen fick ta i med varsin spade. Tillsammans bygger vi detta nya område.

- Det var kallt, lerigt, blåsigt och väldigt roligt. All personal är med i detta arbete och därför var alla med och grävde, säger Gunnar Johansson, VD Vänersborgsbostäder.

Nu är det byggentreprenören Erlandsssons bygg AB som tar över arbetet. 

Såhär ser tidplanen ut: 

  • Fem- respektive åttavåningshusen närmast vägen kommer påbörjas först. Dessa beräknas vara klara till sommaren 2019.
  • Fem- respektive åttavåningshusen närmast vattnet beräknas vara klara till december 2019 och radhusen till våren 2020.

Nu startar planerna för kvarteret Penséen

Den 1 februari 2018 tog Vänersborgsbostäder över fastigheter i kvarteret Penséen, som ligger på Södergatan, Kyrkogatan och Gasverksgatan.

– Reaktionerna har varit positiva, inte minst från de hyresgäster som redan bor där, berättar Gunnar Johansson.

Nästa steg är att se över de fastigheter som ska behållas och upprätta en underhållsplan för vad som behöver åtgärdas. Därefter startar vi en dialog med kommunen om de fastigheter som ska rivas.

– Precis som vanligt läggs lediga lägenheter ut på hemsidan och hyrs ut via vår bostadskö, påminner Gunnar Johansson.

Ställ dig i bostadskön

Är du intresserad av att bo på Pionen, Holmängs Hage, Penseén eller i något av våra andra kvarter? Våra lägenheter hyrs ut via vår bostadskö, där den sökande som har längst kötid får teckna kontrakt. Registrera dig i kön eller kontakta Bobutiken så hjälper vi till.