Sms-app för besöksparkeringar

Från och med den 28 maj och framåt kommer ny skyltning att sättas upp på besöksparkeringarna i våra bostadsområden. När skyltarna kommit upp gäller nya regler vid parkering på besöksplatserna.

Varje ny fyratimmarsperiod är gratis men därefter kostar det 5 kronor/timma att parkera. Vid dygnsuppställning kostar platsen 75 kronor/dygn. Sms-appen håller ordning på hur många timmar du stått där.

För att kunna parkera behöver besökaren/besökarna ladda ned en app som heter SMS-park. Information om hur man går tillväga kommer att finnas att läsa på de nyuppsatta skyltarna.

I samband med den nya skyltningen slutar vi ge ut nya tillfälliga parkeringstillstånd. De särskilda p-tillstånd som tidigare funnits på Enebacksgatan. De särskilda p-tillstånd som finns på Poppelvägen gäller till dess att vi hittat en annan lösning.

De enda tillstånd som fortfarande kommer att ges ut är handikapptillstånden.

Med vänliga hälsningar

AB VÄNERSBORGSBOSTÄDER

Daniel Regeskog, trivsel- och trygghetsvärd