Solpaneler - en satsning för framtiden

Georg Johansson, elektriker

908 solpaneler har satts upp på Niklasberg. Projektet leds av
elektrikern Georg Johansson och Kristian Andersson, chef
för fastighetsservice på Vänersborgsbostäder.
– Vi kommer att kunna ta vara på 90–100 procent av energin
ur dessa själva, säger Georg Johansson optimistiskt.

Det är äldreboendena Linden, Björken och Niklasberg 9 (gamla Gläntan) som fått solpaneler monterade på taken.
Detta är Vänersborgsbostäders andra solenergiprojekt.
Solcellerna på hyreshuset Karlslundsgatan 4 har varit i bruk sedan hösten 2016.
– Men Niklasberg kommer att bli mycket mer lönsamt, säger Georg Johansson.
För Vänersborgsbostäder är solenergiprojektet framför allt en satsning på framtiden, ett sätt att bidra till en bättre miljö.


Hur fungerar då solel?

Solceller genererar elektricitet från solen. I en solcell omvandlas strålningen till likström. En växelriktare omvandlar energin till 230/400V växelström.
Den el som genereras i modulerna används för exempelvis belysning, värmepumpar och
ventilation. Varma och soliga dagar – när det produceras mer el än vad som används – går överflödet ut på nätet och säljs.
Men solpaneler kan producera elektricitet även molniga dagar, de använder nämligen energin från solen och inte värmeenergin. Solpaneler har en lång livstid och är nästan underhållsfria. Garantiverkningsgrad efter 25 år är på minst 80 procent och det enda som riktigt slits är inverteraren som konverterar likström till växelström.

Solceller har generellt liten miljöpåverkan. Det går åt lite energi för att tillverka solcellsmodulerna
i förhållande till den energi som tas ut under deras livslängd och det går dessutom att återvinna modulerna.
Projektet på Niklasberg har kostat cirka 3 miljoner kronor plus moms och beräknas
ha en pay-off-tid för Vänersborgsbostäder på 10–12 år.
– Dessutom har vi sökt solcellsstöd från staten, säger Georg. Då kan vi få ersättning för 30 procent av våra kostnader.

Se vår drönarfilm över Niklasberg

Klicka på bilden för att komma till filmen.