Hyrorna klara för 2019 och 2020

Vänersborgsbostäder och Hyresgästföreningen har i förhandlingar kommit överens om hyresnivåer för 2019 och 2020. De nya hyrorna kommer att stå på den avi som skickas ut nästa vecka. Alla hyresgäster kommer dessutom att få ett informationsblad i brevlådan.

Hyrorna höjs enligt följande:

  • Bostadshyrorna höjs med 1,6% från 1 januari 2019
  • Bostadshyrorna höjs med 1,75% från 1 januari 2020
  • Kastanjevägen 3-55 och 2-36 (kvarteren Vipan och Viggen) höjs med ytterligare 150 kr/mån från 1 januari 2019
  • Kastanjevägen 3-55 och 2-36 (kvarteren Vipan och Viggen) höjs med ytterligare 150 kr/mån från 1 januari 2020
  • Agnesborgsvägen 1-95 (kvarteret Fårahedern 8, 9) höjs med 2,2% från 1 januari 2019 samt 1,75 % från 1 januari 2020
  • Hyresgäster Edsgatan 1B-C, Ringaregränd 14 och Hagtornsgatan 3-10 (Pionen 10, Frändefors 1:231 samt Sörbyn 17:5) får oförändrade hyror år 2019 samt år 2020.

De extra höjningar som görs för Kastanjevägen 3-55 och 2-36 samt Agnesborgsvägen 1-95 beror på en justering av bruksvärdet. Hyrorna där har legat lägre än motsvarande i området.

Garage och p-platser

Hyran för samtliga garage och p-platser höjs med 25 kr/månad från och med 1/1 2019.

Lokaler

 Hyran för lokaler (med förhandlingsklausul) höjs med 1,6% för 2019 och 1,75% för 2020.