Vattenläcka i Vargön lagad

Uppdaterat 15.20:

Nu är vattenläckan på huvudledningen rån Vänersborg till Vargön lagad. Vattnet har släppts på igen. Luftbubblor och missfärgat vatten kan förekomma på grund av den turbulens som uppstår i ledningarna när de åter fylls med vatten. Låt ert kallvatten spola tills det åter är klart.

Läs mer på www.vanersborg.se

 

Meddelande från Vänersborgs Kretslopp och Vatten:
En vattenläcka har upptäckts på huvudledningen från Vänersborg till Vargön. Arbetet med att laga läckan pågår och vattnet kommer stängas av. Detta påverkar alla boende i Vargön. Vattentankar kommer att placeras ut.
För löpande information om arbetet med läckan läs på kommunens hemsida www.vanersborg.se