Rökförbud på lekplatser m.m.

Från den 1 juli blir det förbjudet att röka på vissa allmänna platser utomhus, till exempel lekplatser. Vi arbetar med att sätta upp skyltar på dessa platser.