Så jobbar vi vid snö och halka

Det närmar sig snö.

Nu är snart vintern här och vi vill därför förklara hur vi bäst fördelar våra resurser då det kommit snö.

Vi har både egna och inhyrda snöröjningsmaskiner.

Prioriteringar

När det kommer snö eller uppstår halka försöker vi prioritera de områden där man har störst behov av att komma fram. Det är framför allt våra vård- och omsorgsfastigheter som ligger tidigt i vår prioritering. Därefter röjer vi så att det ska gå att komma fram och ut till parkeringsplatser och garage i våra bostadsområden. Entréer och källartrappor kommer därefter. Sist och vid behov kommer cykelställ och piskställningar.

Först provisorisk plogning

Röjningen går oftast till så att det öppnas upp med en provisorisk plogning på samtliga områden. Därefter kommer vi tillbaka och plogar klart. Det kan därför dröja tills området är färdigröjt.

Då sätter vi igång

Vi försöker börja tidigt såvida vi inte vet att snöfallet snart ska upphöra, då kan det vara bättre att vänta ett par timmar. Vi påbörjar endast snöröjningen om det har kommit 7- 8 cm snö, i övrigt utförs bara skottning vid entréer och trappor.

Har du cykel?

Om du inte använder cykeln vintertid är det bra om den ställs in i cykelrummet om det finns något sådant i kvarteret. Detta underlättar vid snöröjningen.

Har du några frågor eller synpunkter angående vår snöröjning är du alltid välkommen att prata med din fastighetsvärd.

Med vänliga hälsningar från Förvaltningen